Tilmelding: Stresskonsulent uddannelse starter i januar 2023 i Herlev. Der er ledige pladser nu.

Praktiske oplysninger: Klik her

Alle felter i kontaktformularen skal udfyldes - også din mail.

I medfør at persondataloven giver du ved tilmelding dit samtykke til, at vi opbevarer dine oplysninger til brug ved evt. rekonstruering af kursusbeviser samt til opdatering af behandlingsprocedurer samt nyhedsbreve. Fotos optaget af Ole Larsen på kursus med din accept kan anvendes til PR og undervisning. Dine data deles ikke med andre bortset fra FOF, der som kursusudbyder skal have alle dine kontaktmuligheder. Holdelever får navn, adr. tlf. og mail til brug for træning. Data opbevares utilgængeligt for andre.

Når du tilmelder dig, bekræfter du samtidig, at du har læst og accepteret juridiske vilkår nederst på siden.

Kontaktformular

Når du har taget uddannelsen til stresskonsulent, kan du tage de 4 efteruddannelser og blive certificeret ALFAkinesiolog.

Juridisk information og forretningsbetingelser 2022

Rygstøtten Aps, CVRnr. 18106388, v. Vibe og Ole Larsen, Hesselhaven 4, 4230 Skælskør. Tlf. 58161234. oleskurs@gmail.com

Når du benytter Rygstøttens produkter og serviceydelser, accepterer du vores juridiske vilkår.

Hjemmesider og behandlersansvar

Oplysninger fra hjemmesiden og angivne behandlere må på ingen måde tages som erstatning for behandling af uddannet og godkendt læge. Ingen behandlere blander sig i lægens diagnose og anvisninger. Oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende til informationsbrug.

Klienten skal oplyse behandleren om evt. sygdomstilstande, der kan udgøre en risiko ved behandling, f. eks. tidligere allergisk chok, alvorlig hjertelidelse eller transplantation.

Ingen allergibehandler lader klienten indtage fødevarer, som egen læge har givet forbud mod. Hvis klienten ønsker at tjekke virkningen af behandlingen, kan det ske hos egen læge og under dennes ansvar.

Rygstøtten kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt på hjemmesider eller skriftligt materiale.

Rygstøtten leverer tjenesteydelser og sundhedsprodukter. Risikoen for og ved det leverede overgår til kunden ved kundens modtagelse heraf. Kunden er selv ansvarlig for at overholde doseringer og betingelser for holdbarhed ved sundhedsprodukter. Vi fraskriver os ansvar for produkter, der bruges på forkert måde i forhold til forskrifter.

Reklamation og erstatning

Ethvert krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation mod Rygstøtten Aps kan ikke overstige fakturabeløbet for det leverede, som erstatningskravet vedrører. Samme ansvarsbegrænsning gør sig gældende for serviceydelser, herunder foredrag, uddannelse, behandling og vejledning.

I forbindelse med en evt. reklamation har Rygstøtten ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen måtte have påført Rygstøtten, såfremt der ikke kan konstateres fejl, for hvilke Rygstøtten er ansvarlig.

Link til hjemmesider

Rygstøttens hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt vores kontrol. Sådanne links er et servicetilbud til læseren. Rygstøtten påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

Copyright

Informationerne på hjemmesiden og i bogmateriale må citeres, når kilden angives. Manualer er kun til eget brug og må ikke kopieres. Alt materiale, der ophavsretligt tilhører Rygstøtten, må ikke kopieres til salg, distribueres eller på anden måde gengives uden tilladelse.

Undervisningmateriale vedr. stresskonsulent og efteruddannelseskurser i f.eks. allergi, psykisk afbalancering, klapmetoden, smertebehandling, kostvejledning og mentaltræning må ikke bruges af andre til kursus- og uddannelsesvirksomhed med mindre, der foreligger godkendelse/licens og instruktørtræning. Personer uddannet af Ole Larsen må dog fra bog hente tekst og tegninger fra bøger til klientbrug, foredrag og artikler, når blot kilden er angivet. Tekst og tegninger i manualer er kun til eget brug.

Kursusbetingelser

Lyd og film må ikke optages i forbindelse med undervisning og foredrag med mindre, der er givet tilladelse. Ved behandling af deltagere har instruktør og tilhørere tavshedspligt. Kursister må ikke benytte kursus og uddannelse til at hyre medkursister til netværksvirksomheder som f.eks. Forever. Overtrædelse medfører bortvisning.

Al virksomhed, som udøves af personer uddannet af Ole Larsen, sker på disse personers eget ansvar. Såfremt de sælger kosttilskud, må de ikke komme med medicinske påstande eller henvisninger til testninger foretaget i forbindelse med undervisning eller foredrag.

Virksomhedsansvar og forsikring

Al virksomhed, som udøves af Vibe og Ole Larsen, sker i Rygstøttens regi eller som underleverandør til anden kursusudbyder, som f.eks. oplysningsforbund, der har skoleansvar for undervisningen. Rygstøtten har erhvervsforsikring med produkt- og behandleransvar hos TRYG.

Mission

Vores mission er til enhver tid at levere de reneste produkter og de bedste serviceydelser uden bivirkninger. Desuden går vi ind for helbredelse frem for symptombehandling. Vi foretrækker forståelse og indsigt i krop og psyke frem for accept af uholdbare sundhedsteorier. Vi anvender ALFAkinesiologi til testning og behandling. Metoden er RABgodkendt af DAKOBE for Sundhedsstyrelsen.

Persondataloven

Til nyhedsbreve har vi registreret navn og mail - afmelding=sletning kan ske fra nyhedsbrevet. Kursister er registreret hos oplysningsforbund f.eks. FOF. Ved uddannelse gemmer Rygstøtten under sikre forhold informationer, der er nødvendige for at kunne genskabe kursusbeviser, revidere behandlingsinstrukser og udsende nyhedsbreve med opdateringskurser. Medkursister får navn, adr., tlf., og mail til brug for træning. Fotos optaget af Ole Larsen med din accept kan anvendes til PR, undervisning og bog. Med tilmeldingsamtykke tillades gensidig kontakt mellem kursist og kursusinstruktør. Kursisters data deles ikke med andre. Evt. fakturaer opbevares efter regnskabslovens regler.

Herudover henvises til Databeskyttelsesforordningen.  Ole Larsen er dataansvarlig for Rygstøtten ApS.             

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk