Stress kan måles - det kan resultat af uddannelse også!

Virkningen af Ole Larsens undervisning på stresskonsulent-uddannelsen er blevet målt med Prognos, ved kursusstart og ved slutning. Det uvildige firma, som står bag målingen siger:

" Resultatet var forbløffende: 80% af deltagerne oplevede en generel markant forbedring over alle meridianer og målingerne svarede til deltagernes egne vurderinger på evalueringskemaer. Se skema

I gennemsnit blev deltagerne fri for 7 alvorlige stress-symptomer, som følge af den undervisning og behandling, der blev givet på stresskonsulent-uddannelsen."  

 

Måling foretages ved hjælp af en pen der trykkes ind på hver enkelt meridians start hhv. slutpunkt, herved måler systemet den elektriske modstand som er et direkte udtryk for gennemgangen i meridianen, dvs. at en blokeret meridian vil yde en meget stor modstand og en sund og rask meridian med god passage yder en lille modstand.

Apparaturet kan nu analysere de aktuelle patientmålinger og sammenholde dem med den omfattende imperiske database som er indeholdt i analyseudstyrets computerprogram

Evaluering af måleresultaterne:

80% af deltagerne oplevede en generel markant forbedring over alle meridianer, efter at have gennemført uddannelses forløbet også målt i forhold til de imperiske norm værdier.
Balancen imellem ying og yang samt top og bund er generelt markant forbedret. Blokeringerne i meridianbanerne er ophævet i 9 ud af 10 tilfælde. Generelt har deltagerne oplevet forbedret energi og lyst til tilværelsen

 Se hele rapporten herunder: 

Rapport vedrørende PROGNOS målinger for stresskonsulenter

Formål med undersøgelsen:

At belyse en gruppe menneskers aktuelle tilstand på et givent tidspunkt via målinger foretaget ved hjælp af et apparat af typen PROGNOS®. Herefter gennemgik gruppens medlemmer en uddannelse i stress håndtering, omfattende forskellige værktøjer og metoder til bekæmpelse af stress. Efter afsluttet uddannelsesforløb blev gruppen atter testet med det samme måleapparat og de konstaterede differencer for hvert enkelt medlem i gruppen blev registreret og kan aflæses i de vedlagte skemaer i denne rapport.

Information om PROGNOS® måleudstyret:

PROGNOS® er et brandname der dækker over et måleudstyr kombineret med computerbaseret analysesystem udviklet af den russiske rum industri i Starcity. Udstyrets database er opbygget på basis af informationer indhentet ved 12 millioner målinger af i alt 3 millioner mennesker, der alle blev registreret efter alder, køn, samt aktuelle kendte sygdomme.

På basis af denne store imperisk dannede database kan udstyret efter måling af patientens meridianbaner automatisk analysere sig frem til årsagen for kroppens ubalance.  Hvis energien i kroppens meridianbaner er forstyrret kan der konstateres en ubalance i kroppen. En lang række faktorer som f. eks virus, bakterier, svampe, hormoner, følelsesmæssige forstyrrelser, nedarvede belastninger eller en forringet transport af informationer ind og ud i cellerne.

Måling foretages ved hjælp af en pen der trykkes ind på hver enkelt meridians start hhv. slutpunkt, herved måler systemet den elektriske modstand som er et direkte udtryk for gennemgangen i meridianen, dvs. at en blokeret meridian vil yde en meget stor modstand og en sund og rask meridian med god passage yder en lille modstand.

Apparaturet kan nu analysere de aktuelle patientmålinger og sammenholde dem med den omfattende imperiske database som er indeholdt i analyseudstyrets computerprogram

PROGNOS® er EUROCAT certificeret som ”forebyggende medicin og omfattende diagnose og terapisystem” hvilket også omfatter ISO 9001:2000, ISO 13485:2000, samt Class II medicinsk måleudstyr.

Evaluering af tidligere testforløb, samt metodik:

En PROGNOS® måle pen blev kalibreret for nøjagtighed og pålidelighed i henhold til producentens specifikationer. I henhold til producentens vejledning måltes i alt 31 testpersoner, hver enkelt måling af en 15-20 minutters varighed.

Udstyret var pålideligt ved måling af elektrisk hud modstand (ESR) på Jing-well akupunkturpunkterne.

Det kunne konkluderes at elektriske modstands målinger med PROGNOS® udstyret på de 24 Jing-well akupunkturpunkter, kan betragtes som tilstrækkelig pålidelig i en biomedicinsk undersøgelse.

PROGNOS® ser ud til at være det eneste elektrode udstyr for måling af akupunktur-punkter, som er blevet testet for reproducerbarhed af to forskellige hold forskere og i hver test har bevist sin pålidelighed.

Kildehenvisning:

Videnskabelig test af PROGNOS beskrevet i :
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, volume 10, number 4, 2004, pp. 610-616.
Udført af Agatha P. Colbert, M.D. – Richard Hammerschlag, Ph.D. – Mikel Aickin, Ph.D. – James McNames, Ph.D På Oregon College of Oriental Medicine and Portland State University, Portland, OR, US.

Deltagere i den aktuelle undersøgelse:

Deltagerne i den aktuelle undersøgelse foretaget og udarbejdet af PROGNOS® konsulent Lill-Britt Sjöblom er 30 personer der har deltaget i Ole Larsen’s uddannelse for stress konsulenter.

Information om uddannelsen til stress konsulent:

Undervisningen omfatter en lang række emner inden for faget stress, herunder stress styring og genkendelse af faresignaler, afspændingstekniker, smertebehandling, kost tilskud og planer, energiøvelser og motions programmer mod stress. Nærmere detaljeret oplysning om indholdet kan findes på www.stresskonsulent.dk.

Testresultaterne vist i grafisk form:

 

Denne graf illustrerer den indledningsvise tilstand, baseret på oplysninger fra et spørgeskema udfyldt af deltagerne.

Eksempel på udskrift efter udført måling på deltager foretaget henholdsvis i starten og i slutningen af uddannelsesforløbet, den grønne kurve illustrerer den imperiske norm, den blå kurve illustrerer den første basis måling (20/1-2007), den grå kurve (imellem den blå kurve) illustrerer måleværdierne efter kort stimulering med akupunkturpennen (20/1-2007) i deltagerens hovedbund, den røde kurve illustrerer slutmålingen (21/4-2007) efter afsluttet uddannelses forløb. (Denne graf er vist med deltagerens godkendelse).

Samtlige deltagere blev målt og der eksisterer et kurveblad magen til ovennævnte for hver enkelt deltager. Disse kurveblade og målinger er fortrolige, men danner grundlag for resultaterne illustreret i de 2 nedenstående grafer for hhv. de største og mindste forbedringer i testgruppen.

Evaluering af måleresultaterne:

80% af deltagerne oplevede en general markant forbedring over alle meridianer, efter at have gennemført uddannelses forløbet også målt i forhold til de imperiske norm værdier.
Balancen imellem ying og yang samt top og bund er generelt markant forbedret. Blokeringerne i meridianbanerne er ophævet i 9 ud af 10 tilfælde. Generelt har deltagerne oplevet forbedret energi og lyst til tilværelsen

46% af deltagerne fik styrket deres immunforsvar, som har med lunge og tyktarm at gøre. Meridianen regulerer åndedrættet, som vi bruger til at opsamle energi fra luften. Det organ der hører til lunger er næsen. Huden afspejler lungernes tilstand og anses ligesom lungerne for at være et åndedrætsorgan og total hudoverflade med nervesystem.
Symptomer som f. eks betændelse i hals og svælg, allergier, astma og hoste, halshvirvel 2 og 3 er kendetegnende for lungemeridianen. Når immunforsvaret er svækket er det nemmere for candida at få rodfæste i systemet.

46% af deltagerne fik markant forbedring på det hormonelle system. Tredobbelt varmer betyder på kinesisk de 3 kropshulrum;
Brysthulen (hjerte, lunger og vejrtrækning)
Bughulen (mave/milt, fordøjelsen)
Bækkenhulen (nyrer, bækken, stofskifte, udskillelse og formering)

Meridianen vedligeholder balancen i de indre organer og har indflydelse på disse via homonsystemet. Symtomer på ubalancer kan være gigt i skuldre, mellemørebetændelse, problemer med kæbeled, halsmuskler og halshvirvler 2/4.
Hvis det hormonelle system kommer ud af balance påvirkes hele kroppen.

37 % af deltagerne fik en markant positiv forbedring på Blære og nyremeridianen.  Blæren er energimæssigt knyttet til nyrerne. Alle kroniske sygdomme vil som regel give ubalance i blæreenergien. Symptomer som stress, kæbe og pandehule inflammation, migræne, problemer med det seksuelle, betændelse i blæren og skeden samt prostata er relateret til blæremeridianen.

37 % af deltagerne fik en markant positiv forbedring på Cirkulation sex og ifølge den kinesiske tradition opfattes det som en del af denne meridians funktion at give energi til og beskytte hjertet. Meridianen relaterer også til den oven omtalte tredobbeltvarmer.  Cirkulation sex styrker kredsløbet (blodkar) og hjerne, Hjerte og kredsløbsmeridianen er forbundet med hjernen og dennes funktioner, blandt andet hukommelsen. Mentale lidelser som f.eks. angst nervøsitet hænger sammen med denne meridian.  Symptomer ved ubalancer er blandt andet kolde hænder og fødder, susen i ørene, hovedpine, påvirkning af elektrosmog, problemer med ryghvirvel 4. Ligeledes højt eller lavt blodtryk kan relateres til meridianen. 12 % af deltagerne oplevede uændret tilstand.

Rapporten er udarbejdet af Lill-Britt Sjöblom der er PROGNOS® konsulent og –behandler.

Tilsynsførende underviser er energiterapeut Vicki Weber. Alle måledata er videregivet til og opbevares af firmaet Medic meridian, ved direktør Morten Fuur.

     Lill-Britt Sjöblom      Vicki Weber        Morten Fuur

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk