Brug hele hjernen

ALFA-kinesiologi åbner for dine hjerneceller. Stress kan blokkere områder af hjernen, så den får vanskeligt ved at styre krop og tanker. Faktisk kan en hjernehalvdel blive så belastet, at det giver lammelser eller spændinger i den side, som hjernehalvdelen styrer. ALFA-kinesiologi er en hurtig metode til at trænge dybt ind i dine hjerneubalancer. Terapien er RABgodkendt af Sundhedsstyrelsen gennem Dakobe.

Hvad er ALFA-kinesiologi?
Denne behandlingsform kombinerer kinesiologi med hjernebølger på Alfa. Deraf navnet ALFAkinesiologi. Med en speciel teknik bringes klienten på REM-stadiet, hvorved der etableres hurtig adgang til underbevidstheden. Teknikken betegnes som "Instant REM". Det giver en hurtig forløsning af traumer og er særlige anvendelig ved behandling af smerter, fobier, allergier og følelser i ubalance. Ved mentaltræning bringes klienten også på REM-stadiet.

Alfa-kinesiologi er udviklet af stresskonsulent Ole Larsen, der bl.a. er forfatter til "Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager". Behandlingsformen omfatter nyudviklede genvejsprocedurer vedr. de forskellige behandlingsområder, således at det er muligt hurtigt at komme til den egentlige årsag til ubalancer.

Alfa-kinesiologien anvendes kreativt i kombination med andre teknikker, hvilket er tilfældet med Klapmetoden, som indgår i Alfa-kinesiologi. Ved alle behandlinger anvendes dog den klassiske muskeltestning.

Alfa-kinesiologi er godkendt som hovedfag af DAKOBE med 250 t. som det primære fag. Hvis du er alternativ behandler som f.eks. zoneterapeut, kan du blive opgraderet til Alfa-kinesiolog med grundkurserne i kinesiologi kombineret med Ole Larsens kurser.

 

 

 

Bevidst styring af Amygdala er hemmeligheden ved ALFAkinesiologi

Med en ny metode kan hjernens alarmcentral (Amygdala) dæmpes, så den ikke reagerer som om, der står et vildt dyr eller en fjende foran dig, når din computer går ned, eller når trafikken går i stå. På uddannelsen til stresskonsulent lærer du bl.a. at flytte hjerneaktiviteten til de intelligente pandelapper, der med positiv tænkning kan dæmpe symptomer på stress samt fjerne smerter, fobier og allergier.

Stresskonsulent er første modul i uddannelsen til Alfa-kinesiolog. 

På efteruddannelserne kan du  blive:  "Allergibehandler", "Smertebehandler", "Stressbehandler", "Mentaltræner"  og "Behandler i psykisk afbalacering". 

Alfa-kinesiologi demonstreres på Ole Larsens foredrag  og læres på uddannelsen til stresskonsulent.

Behandling med ALFA-kinesiologi skaber helbredelser, som mange vil betegne som mirakler. Det er dog kun "godt håndværk", fordi næsten alle kan lære behandlingsmetoden. Læse mere under Succes-historier.

Klapmetoden

Klapmetoden helbreder fobier på 5 minutter, og den er skånsom, fordi du ikke behøver at fortælle noget om, hvad du tidligere har oplevet. Du styrer selv dine tanker med bestemte visualiseringer, mens du er på REMstadiet. Medhjælperne klapper overalt på kroppen og fremkalder herved endorfiner i hjernen, således at det er muligt at tænke på noget stressende uden af føle symptomer på stress.

Behandlingen med klapmetoden tager kun få minutter, men det tager 1 time at forklare, hvad der virkelig sker i hjernen.  Det skal dog gøres forinden behandlingen, for at deltagerne kan føle sig trygge. På den måde fjernes mystikken, og man får selv fuld kontrol over behandlingen, så det senere er muligt, at behandle sig selv.

Klapmetoden anvendes ved fobi- og stressbehandling samt ved mentaltræning. Når den er indlært, kan den bruges som selvbehandling mod alt hvad, der skaber frygt - herunder vanskelige mennesker.

Der er fremstillet en instruktionsbog, som deltagerne på stresskonsulent-uddannelsen får.

Stresskonsulent-uddannelsen er kompetencegivende, og den kan anvendes som bifag til andre behandlingsmetoder som f.eks. zoneterapi.

Hvordan bliver du RABregistreret  ALFAkinesiolog

Uddannelsen kan ses som en lagkage, hvor bunden er "stresshåndtering/stresskonsulent" og basisuddannelse i kinesiologi. Overbygningen er behandlingskurser vedr. smerter, allergier, fobier, chakraer, mentaltræning og psykisk afbalancering. Hertil kommer supervision og træning med instruktør. Med disse kurser tilsammen læres Alfa-metoden.

ALFA-KINESIOLOGI er udviklet af Ole Larsen, DK, og nogle af metoderne er beskrevet i hans bestsellerbog "Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager". Med ALFA-KINESIOLOGI foretages testninger og behandlinger hurtigt og effektivt, fordi hjernen og kroppen med metoden kommer i en afspændt tilstand.

Uddannelsen kan fuldendes med andre kinesiologikurser f. eks. TFH samt akupressur/zoneterapi og meridianlære som i zoneterapeutuddannelsen. Timetal for alle kurser og træning med supervision tælles sammen til brug for RAB-godkendelse og momsfritagelse. Behandlere med tilsammen 250 timer må betegne sig som ALFA-KINESIOLOG®.

Uddannelsen er kompetencegivende og den kan også anvendes som bifag til andre behandlingsmetoder som f.eks. zoneterapi.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk